Tags: – Dân

Sau 3 vòng tranh luận trực tiếp, lãnh đạo hai đảng lớn nhất tại Australia cho thấy họ là 'kẻ tám lạng, người nửa cân', chưa bên nào thực sự nổi trội. Cuộc đua song mã vào ghế Thủ tướng Australia được dự báo sẽ nhiều kịch tính. Bình luận của Báo Thế giới & Việt Nam.

goto top