DU LỊCH

[Infographics] Đại Nội Huế - Khám phá chốn cung đình triều Nguyễn

VIETNAMPLUS   20/06/2019 • 09:57

Hoàng Thành Huế hay còn được gọi là Đại Nội, là vòng thành thứ hai bên trong Kinh thành Huế, có chức năng bảo vệ các cung điện quan trọng nhất của triều đình, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn.

Hoàng Thành Huế hay còn được gọi là Đại Nội, là vòng thành thứ hai bên trong Kinh thành Huế, có chức năng bảo vệ các cung điện quan trọng nhất của triều đình, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn./.

TIN TÀI TRỢ

Theo Thanh Trà (Vietnam+)/VietnamPlus

Thích

Tags: [Infographics] Đại Nội Huế Khám | nhà Nguyễn | triều đình | quan trọng | cung điện | tổ tiên | miếu thờ | thứ hai | Đại Nội | Hoàng Thành Huế | chức năng

MỚI NHẤT

goto top