THỜI SỰ

[Infographics] Đại hội Đảng III: Lãnh đạo nhân dân vượt qua thử thách

VIETNAMPLUS   21/01/2020 • 06:10

Bộ Chính trị quyết định phương án hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-1976, nhấn mạnh kế hoạch chớp thời cơ giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975.

Từ Đại hội lần thứ III đến Đại hội IV (1960-1976), đất nước vừa đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn nhất và tàn bạo nhất của đế quốc Mỹ, vừa xây dựng và bảo vệ miền Bắc Xã hội chủ nghĩa./.

TIN TÀI TRỢ

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/infographics-dai-hoi-dang-iii-lanh-dao-nhan-dan-vuot-qua-thu-thach/619374.vnp

Thích

Tags: Đảng III | [Infographics] Đại | giải phóng | miền Nam | quyết định | Bộ Chính | lãnh đạo | thử thách | vượt qua | nhấn mạnh

MỚI NHẤT

goto top