KINH DOANH

[Infographics] Dự báo tác động của EVFTA đến tăng trưởng kinh tế

VIETNAMPLUS   17/02/2020 • 11:51

EVFTA được dự báo có thể góp phần tăng GDP và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu (EU) so với không có Hiệp định; trong đó giai đoạn 2019-2023, GDP được dự báo tăng từ 2,18-3,25%.

Nếu các cam kết về cắt giảm thuế quan và phi thuế quan được thực thi triệt để, kết hợp với một số yếu tố khác, dự báo EVFTA có thể góp phần tăng GDP và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu (EU) so với không có Hiệp định./.

TIN TÀI TRỢ

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/infographics-du-bao-tac-dong-cua-evfta-den-tang-truong-kinh-te/623557.vnp

Thích

Tags: [Infographics] Dự | tăng trưởng | kim ngạch | góp phần | xuất khẩu | châu Âu | Liên minh | thuế quan | 18 3 | tác động

MỚI NHẤT

goto top