SỨC KHỎE

[Infographics] Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp

VIETNAMPLUS   14/06/2019 • 10:21

Hiến máu không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội của mỗi người. Ngày 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu.

Hiến máu không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội của mỗi người.

Nhằm ghi nhận, cảm ơn và khuyến khích những người đã hiến máu tiếp tục hiến máu nhắc lại, năm 2004, Tổ chức y tế thế giới, Hiệp hội chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hiệp hội truyền máu quốc tế và Hiệp hội người hiến máu thế giới đã thống nhất lấy ngày 14/6 là Ngày Quốc tế người hiến máu./.

TIN TÀI TRỢ

Theo VietnamPlus

Thích

Tags: [Infographics] Hiến | người hiến máu | hiệp hội | hiến máu | nghĩa cử cao đẹp | thế giới | ngày Quốc | Quốc tế | thể hiện | lòng nhân ái | trách nhiệm

MỚI NHẤT

goto top