THỜI SỰ

[Infographics] Những dấu mốc vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam

VIETNAMPLUS   16/12/2019 • 09:56

Trải qua 75 năm trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử cách mạng hào hùng, kế thừa và phát triển xuất sắc tư tưởng quân sự dân tộc trong thời đại mới.

Là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, trải qua 70 năm trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử cách mạng hào hùng, kế thừa và phát triển xuất sắc tư tưởng quân sự dân tộc trong thời đại mới./.

TIN TÀI TRỢ

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/infographics-nhung-dau-moc-ve-vang-cua-quan-doi-nhan-dan-viet-nam/613330.vnp

Thích

Tags: Việt Nam | [Infographics] Những | quân đội | nhân dân | xuất sắc | phát triển | kế thừa | tư tưởng | dân tộc | quân sự | thời đại | trang sử

MỚI NHẤT

goto top