KINH DOANH

[Infographics] Những lợi ích của xã hội không dùng tiền mặt

VIETNAMPLUS   13/06/2019 • 16:28

Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử lấy ngày 16/6 hàng năm là Ngày không dùng tiền mặt,là lần đầu tiên Việt Nam có Ngày không dùng tiền mặt.

Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử lấy ngày 16/6 hàng năm là Ngày không dùng tiền mặt.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có Ngày không dùng tiền mặt./.

TIN TÀI TRỢ

Theo VietnamPlus

Thích

Tags: [Infographics] Những | lợi ích | dùng tiền | lần đầu tiên | Việt Nam | Ngân hàng Nhà nước | hiệp hội | thương mại điện tử | [Infographics] Những

MỚI NHẤT

goto top