THỜI SỰ

10 năm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

VIETNAMPLUS   22/10/2020 • 22:24

Sau 10 năm thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (2011-2020), tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường được nâng lên hằng năm, đến nay đạt 99,96%.

Sau 10 năm thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (2011-2020), tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường được nâng lên hằng năm, đến nay đạt 99,96%.

Toàn quốc đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi từ năm 2017./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/10-nam-thuc-hien-pho-cap-giao-duc-mam-non-cho-tre-em-5-tuoi/670851.vnp

Thích

Tags: giáo dục | thực hiện | mầm non | phổ cập | mẫu giáo | nâng lên | huy động | Sau 10 | 2011 2020 | hoàn thành

MỚI NHẤT

goto top