KINH DOANH

13 khác biệt giữa người bận rộn và làm việc hiệu quả

DOANH NHÂN SG   24/01/2019 • 13:38

Có những biểu hiện khá rõ ràng để phân biệt hai khái niệm bận rộn và làm việc hiệu quả.

Nhiều người nghĩ rằng để có một ngày làm việc hiệu quả là phải trở nên siêu bận rộn. Đó là một quan niệm sai lầm. Bạn bận rộn không có nghĩa là bạn đang làm việc có hiệu quả, và ngược lại hiệu quả không có nghĩa là phải làm việc cả ngày ở chế độ không ngừng.

Có những biểu hiện khá rõ ràng để phân biệt hai khái niệm trên.

(Theo Bright Side)

TIN TÀI TRỢ

Theo PHẠM NHUNG/Doanh nhân SG

Thích

Tags: hiệu quả | bận rộn | rõ ràng | phân biệt | có nghĩa | Khái niệm | Theo Bright Side 13 | quan niệm

MỚI NHẤT

goto top