KHÁM PHÁ

4 điều đen đủi mà ai ai cũng tin sái cổ trong thứ 6 ngày 13, bạn thì sao?

Thứ Sáu • 13/10/2017 • 21:30

Gương vỡ, mở ô trong nhà, hay gặp mèo đen... là những quan niệm mà nhiều người tin rằng sẽ khiến họ gặp đen đủi trong thứ 6 ngày 13 này.

Theo G.P Thảo Nào

Thích
goto top