THỜI SỰ

5 trường hợp người lao động được xác định đang đóng BHTN

NLĐ   03/06/2020 • 09:31

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Trong đó, sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 điều 12 về đóng BHTN. Theo đó, người lao động (NLĐ) được xác định là đang đóng BHTN theo quy định tại điều 49 Luật Việc làm khi thuộc một trong các trường hợp: NLĐ đã đóng BHTN của tháng chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐVL) và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH; NLĐ đã đóng BHTN của tháng liền kề trước tháng chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH; NLĐ có tháng liền kề trước tháng chấm dứt HĐLĐ, HĐLV hoặc tháng chấm dứt HĐLĐ, HĐLV mà nghỉ việc do ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH; NLĐ có tháng liền kề trước tháng chấm dứt HĐLĐ, HĐLV hoặc tháng chấm dứt HĐLĐ, HĐLV mà nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại đơn vị và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH; NLĐ có tháng liền kề trước tháng chấm dứt HĐLĐ, HĐLV hoặc tháng chấm dứt HĐLĐ, HĐLV mà tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc HĐLV từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại đơn vị và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH.

Ngoài ra, tháng đóng BHTN của NLĐ được tính nếu người sử dụng lao động và NLĐ đã thực hiện HĐLĐ hoặc HĐLV và đã đóng BHTN.

TIN TÀI TRỢ

Theo H.Lê/Người Lao động Link Gốc:           Copy Link
http://nld.com.vn/cong-doan/5-truong-hop-nguoi-lao-dong-duoc-xac-dinh-dang-dong-bhtn-20200602213731579.htm

Thích

Tags: lao động | chấm dứt | xác nhận | BHXH; NLĐ | làm việc | trở lên | nghỉ việc | sửa đổi | thực hiện

MỚI NHẤT

goto top