Tags: 550 620

Theo khảo sát, giá xe Mitsubishi Xpander tháng 6/2019 vẫn giữ nguyên giá niêm yết so với tháng trước tương ứng 550 triệu cho bản MT và 620 triệu đồng cho bản AT.

Theo khảo sát, giá xe Mitsubishi Xpander tháng 5/2019 vẫn giữ nguyên giá niêm yết so với tháng trước tương ứng 550 triệu cho bản MT và 620 triệu đồng cho bản AT.

Theo khảo sát, giá xe Mitsubishi Xpander tháng 2/2019 vẫn giữ nguyên giá niêm yết so với tháng trước tương ứng 550 triệu cho bản MT và 620 triệu đồng cho bản AT.

Theo khảo sát, giá xe Mitsubishi Xpander tháng 2/2019 vẫn giữ nguyên giá niêm yết so với tháng trước tương ứng 550 triệu và 620 triệu đồng.

Theo khảo sát, giá xe Mitsubishi Xpander 2018 vẫn giữ nguyên giá niêm yết so với tháng trước tương ứng 550 triệu và 620 triệu đồng.

Theo khảo sát, giá xe Mitsubishi Xpander 2018 vẫn giữ nguyên giá đối với 2 phiên bản số sàn và số tự động, giá tương ứng 550 triệu và 620 triệu đồng.

goto top