THỜI SỰ

6 cận vệ tháp tùng ông Putin đi vào nhà vệ sinh tại điện Elysée, Pháp

Thứ Bảy • 14/12/2019 • 14:48

6 cận vệ tháp tùng ông Putin đi vào nhà vệ sinh tại điện Elysée, Pháp

Trí thức trẻ Link Gốc:           Copy Link
http://ttvn.vn/videos/220819-6-can-ve-thap-tung-ong-putin-di-vao-nha-ve-sinh-tai-dien-elysee-phap.htm

Thích
goto top