KINH DOANH

6 tháng PVN nộp ngân sách Nhà nước đạt 53,5 nghìn tỷ đồng

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN   10/07/2019 • 21:00

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra; đồng thời tiếp tục hoàn thiện công tác tái cơ cấu, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh, đảm bảo các công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

Khai thác dầu ở mỏ Đại Hùng.

TIN TÀI TRỢ

Theo đó, công tác tìm kiếm thăm dò khai thác đạt tiến độ đề ra. Sản xuất điện 6 tháng đạt 11,52 tỷ kWh, vượt 246 triệu kWh, vượt 2,2% kế hoạch 6 tháng; Sản xuất đạm 6 tháng đạt hơn 705,8 nghìn tấn, vượt 71 nghìn tấn, vượt 11,2% kế hoạch 6 tháng; Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 5,66 triệu tấn, vượt 48 nghìn tấn, vượt 0,9% kế hoạch 6 tháng; tổng doanh thu của toàn tập đoàn đạt 365,5 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch 6 tháng và bằng 60% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn đạt 53,5 nghìn tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 61% kế hoạch năm.

Các dự án đầu tư của tập đoàn và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ. Tập đoàn thường xuyên báo cáo các cấp trên tiến độ, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ Tập đoàn thực hiện.

Theo SƠN THẮNG/Quân đội Nhân dân

Thích

Tags: nộp ngân sách Nhà nước | 6 tháng | kế hoạch | tập đoàn | nghìn tấn | công tác | Dầu khí | toàn Tập | sản xuất | khai thác

MỚI NHẤT

goto top