Tags: 6499 NDT

Apple vừa hạ giá bán một số sản phẩm sau khi Trung Quốc điều chỉnh thuế VAT, bao gồm cả các mẫu iPhone, iPad và AirPods mới nhất

goto top