THỜI SỰ

Ai là người thầy đầu tiên của tất cả chúng ra, bài giảng cô giáo 87 tuổi sẽ cho chúng ta biết

Thứ Ba • 17/04/2018 • 17:53

Có ai dành tặng bông hoa đẹp đẽ cho người thầy đầu tiên của chúng ta cha mẹ mình nhân ngày 20/11 chưa, bởi cha mẹ mình chính là người thầy đầu tiên trọn đời và toàn diện (nguồn facebook).

Theo Đất Việt

Thích
goto top