THỜI SỰ

Ấn Độ: Ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng tại thủ đô New Delhi

Thứ Năm • 14/11/2019 • 10:53

Theo VietnamPlus
Link báo gốc: http://www.vietnamplus.vn/video-an-do-o-nhiem-khoi-bui-nghiem-trong-tai-thu-do-new-delhi/607257.vnp

Thích
goto top