THỜI SỰ

Anh thu ngân Nhật học thuộc thông tin thẻ quẹt của 1.300 khách hàng để tiến hành lừa đảo

Thứ Tư • 11/09/2019 • 19:03

Không sử dụng khả năng thiên tài để phá án hay những việc khác, Taniguchi lại đi lửa tiền người khác.

Theo Nguyễn Mạnh Quân, Tri thức trẻ/Trí thức trẻ

Thích
goto top