Tags: App Fairness

Mang tên gọi Coalition for App Fairness, tổ chức mới cho thấy nỗ lực của nhiều nhà phát hành ứng dụng trong việc chiến đấu lại các quy định bị cho là quá 'hà khắc' của 'táo khuyết'.

goto top