THẾ GIỚI

Asean thành lập quỹ ứng phó đại dịch Covid-19

Thứ Sáu • 10/04/2020 • 20:04

Bộ trưởng Ngoại giao các nước Asean ngày 09/4/2020 đã nhất trí thành lập một quỹ ứng phó với đại dịch Covid-19.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/asean-thanh-lap-quy-ung-pho-dai-dich-covid-19.html

Thích
goto top