Tags: BĐS Khu

Trong những năm gần đây, NTC có 'truyền thống' đặt kế hoạch kinh doanh, cổ tức thấp hơn so với thực hiện. Bên cạnh đó, công ty còn hưởng lợi từ làn sóng FDI cũng như những 'ưu đãi' từ tập đoàn Cao su Việt Nam.

Năm 2019 dự kiến sẽ còn nhiều đột biến trong hoạt động kinh doanh của GELEX khi Nhà máy Thủy điện Canan 1 đi vào hoạt động, dự án Điện mặt trời Ninh Thuận hoàn thành vào tháng 5/2019.

goto top