Tags: BHXH Hà Tĩnh

BHXH Hà Tĩnh cho biết, khi phát hiện bệnh nhân đã qua đời, điều dưỡng hành chính đã dừng thống kê nhưng không biết thao tác xoá dữ liệu của bệnh nhân.

goto top