Tags: BMW 6 Series

Chiếc BMW 6-Series được lột xác từ trong ra ngoài nhờ hàng loạt các món đồ hàng hiệu.

Gầm quá thấp khiến chiếc BMW 6-Series độ không thể lên theo cách tiến thông thường. Chủ xe đã quay clip hướng dẫn để người khác có thể áp dụng.

goto top