Tags: BOT Trung Lương – Mỹ

Trong dịp tết Nguyên đán 2020, công nhân trên công trình cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận sẽ làm việc không nghỉ tết, để đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.

goto top