TIN NỘI BỘ

BTS thân thiện - Bước tiến mới của trạm phát sóng

Thứ Năm • 07/12/2017 • 15:32

Không còn là những trạm phát sóng cồng kềnh, lộ liễu, BTS thân thiện - Trạm xanh được Viettel triển khai đã giúp cảnh quan đô thị đẹp hơn, văn minh và hiện đại hơn; tạo bước đệm cho CM công nghiệp 4.0 và xây dựng thành phố thông minh.

Theo Mạc Hóa - Ban Truyền thông/Viettel Family

goto top