Tags: Bà Nguyễn Thị L

Khi được hỏi về việc bố đã gây ra với mình, nữ sinh Bảo Ngọc nói rằng: 'Không giận, không ghét bố'.

Nghe ⋅ 03:20

goto top