THỜI SỰ

Bà nội U90 nói với cháu LGBT: "Mày làm gì thì làm miễn sao hạnh phúc là được rồi"

Thứ Bảy • 10/11/2018 • 17:39

Dù cho bị bao người gièm pha, chỉ trích, bà vẫn luôn đứng ra bảo vệ đứa cháu ruột thịt của mình. Người ta đâu có quan trọng? Chỉ cần cháu mình hạnh phúc mà thôi. Hãy để gia đình là nơi để trở về cho bất kỳ ai, bất kỳ giới tính nào!

Theo Trí thức trẻ

Thích
goto top