Tags: Bác Hồ”

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phát động phong trào 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' năm 2019, nhằm góp phần tôn tạo cảnh quan thành phố, các huyện, thị, khu di tích và các điểm du lịch tại cố đô Huế.

goto top