THỜI SỰ

Bài học hiệp đồng

Thứ Tư • 30/09/2020 • 15:56

"Đoàn kết là sức mạnh, đồng thuận sẽ thành công", đó là lời giải cho bài toán tham mưu đúng, trúng, kịp thời mà các cán bộ tham mưu hậu cần tìm ra bằng trí tuệ và kinh nghiệm, thậm chí là xương máu. Hiệp đồng chặt chẽ được xem là yếu tố quyết định cho thắng lợi của công tác bảo đảm. Là trung tâm của quá trình hiệp đồng đó, các cán bộ, nhân viên làm công tác tham mưu luôn thấm nhuần, vận dụng linh hoạt các bài học góp phần kiến tạo dấu ấn của ngành Hậu cần quân đội trong những năm qua.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/bai-hoc-hiep-dong.html

Thích
goto top