KHÁM PHÁ

Báu vật rừng Hương của làng Grông

Thứ Bảy • 18/05/2019 • 19:06

Xã Ia Kriêng, huyện Đức cơ là xã duy nhất trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn giữ được một cánh rừng gỗ Hương nguyên vẹn. Do vậy, trong những năm qua, chính quyền và bà con nhân dân làng Grông luôn nêu cao ý thức bảo vệ, giữ gìn diện tích rừng quý hiếm này.

Theo Quốc phòng VN

Thích
goto top