THỜI SỰ

Bến Tre: Ban hành kế hoạch thanh tra thi THPT quốc gia năm 2019

ĐẠI ĐOÀN KẾT   20/05/2019 • 08:14

Sở GD&ĐT Bến Tre ban hành kế hoạch thanh tra thi THPT quốc gia năm 2019. Theo đó, thời gian tiến hành thanh tra công tác chuẩn bị thi (trước và sau khi thành lập Hội đồng thi) từ ngày 1/5/2019 đến hết ngày 24/6/2019. Thanh tra công tác coi thi từ ngày 23/6/2019 đến hết ngày 27/6/2019. Thanh tra công tác chấm thi tự luận từ ngày 28/6/2019 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đoàn thanh tra và cán bộ thanh tra thi thực hiện đúng theo các quy định, quy chế, văn bản hướng dẫn thi (trong các tài liệu được sử dụng khi tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi). Cán bộ thanh tra làm việc liên tục tại vị trí được phân công; báo cáo Trưởng đoàn thanh tra kịp thời về lý do vắng mặt tại địa điểm thanh tra trong thời gian thanh tra (nếu có). Trong quá trình thanh tra khi phát hiện thí sinh vi phạm quy chế, cán bộ thanh tra kiên quyết yêu cầu cán bộ coi thi xử lý theo quy định, lập biên bản ghi nhớ, theo dõi xử lý…

Theo H.B./Đại Đoàn Kết Link Gốc:           Copy Link
http://daidoanket.vn/giao-duc/ben-tre-ban-hanh-ke-hoach-thanh-tra-thi-thpt-quoc-gia-nam-2019-tintuc437319

Thích

MỚI NHẤT

goto top