KHÁM PHÁ

Bên trong ngôi tịnh xá vừa xác lập 4 kỷ lục Việt Nam

Chủ Nhật • 26/05/2019 • 14:01

Ban đầu, Pháp viện chỉ gồm một chánh điện cất tạm hình chữ nhật và một số am cốc bằng tre lá. Đến năm 2009, Hòa thượng Thích Giác Toàn, hiện là trụ trì đã cho xây dựng mới. Ngày nay, Pháp viện Minh Đăng Quang là một tự viện với phong cách kiến trúc hiện đại, đặc sắc song vẫn lưu giữ được kiến trúc truyền thống của hệ phái Khất Sĩ.

Pháp luật TPHCM Link Gốc:           Copy Link
https://plo.vn/xa-hoi/video-ben-trong-ngoi-tinh-xa-vua-xac-lap-4-ky-luc-viet-nam-835786.html

Thích
goto top