THẾ GIỚI

Biến mất một cách kỳ bí, 5 phát minh này đã có thể thay đổi cả thế giới

Thứ Sáu • 08/12/2017 • 11:02

Không ít những phát minh là nguyên nhân tước đi tính mạng của người làm ra nó nếu không thế giới đã có thể thay đổi.

Theo Đất Việt

Thích
goto top