THỜI SỰ

Biên niên sử Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập, tự do (P3)

Thứ Bảy • 23/05/2020 • 05:51

VietNamNet giới thiệu tập 3 phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Khát vọng độc lập, tự do (Phần 3).

Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://video.vietnamnet.vn/bien-nien-su-viet-nam-thoi-dai-ho-chi-minh--khat-vong-doc-lap-tu-do-p3-a-87657.html

Thích
goto top