THỜI SỰ

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất bổ sung đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

DÂN SINH   05/08/2020 • 17:41

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng; sửa đổi điều kiện vay vốn, kéo dài thời hạn cho vay từ gói 62.000 tỷ đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội khi xảy ra dịch Covid-19 lần 2.

Bộ LĐ-TB&XH đã có tờ trình gửi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đề nghị ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tính đến ngày 27/7, các địa phương đã phê duyệt danh sách gần 16 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, với tổng kinh phí trên 17,5 ngàn tỷ đồng. Kho bạc bạc Nhà nước trung ương đã thực hiện giải ngân 11.920,865 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho 11.964.652 người và 12.784 hộ kinh doanh. Các chi cục thuế đã thực hiện thẩm định được 22.908 hộ kinh doanh thuộc diện hỗ trợ...

Đến nay, về cơ bản đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ đối với nhóm đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Đối với việc hỗ trợ người lao động (NLĐ), hộ kinh doanh, nhìn chung các chính sách hỗ trợ đã bao phủ tới các đối tượng thụ hưởng; đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, so với dự kiến ban đầu số lượng đối tượng thụ hưởng của chính sách hỗ trợ NLĐ còn ít.

TIN TÀI TRỢ

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và NLĐ vượt qua những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, Bộ LĐTB&XH đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng; sửa đổi điều kiện vay vốn, kéo dài thời hạn cho người sử dụng lao động vay đến hết tháng 12 năm 2020 và đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục xác nhận, phê duyệt người sử dụng lao động đủ điều kiện được vay vốn.

Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng đối với người lao động tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng.

Thời gian được tính để nhận hỗ trợ được xác định từ thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2020 đến ngày 1/6/2020.

Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất nới lỏng điều kiện để được nhận hỗ trợ. Theo đó, người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương ngừng việc cho NLĐ theo quy định tại khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12/2020 đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo MINH CHÂU/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/bo-ld-tbxh-de-xuat-bo-sung-doi-tuong-thu-huong-goi-ho-tro-62000-ty-dong-20200805161926247.htm

Thích

Tags: Bộ LĐ TB&XH | đối tượng | lao động | thụ hưởng | điều kiện | đảm bảo | thời gian | thực hiện | sửa đổi | Chính phủ

MỚI NHẤT

goto top