Bộ đội Biên phòng bám bản phòng, chống dịch Covid-19

21/08/2020 14:08

Phóng sự ảnh - Số 2042: Bộ đội Biên phòng bám bản phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Kênh Truyền hình Quốc phòng VN (qpvn.vn)