THỜI SỰ

Bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ - Phần 2

Thứ Sáu • 09/10/2020 • 14:42

Điểm b - khoản 1 - Điều 23 - Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 quy định: Thẩm quyền bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ, trừ chức vụ chỉ huy tự vệ trong doanh nghiệp quân đội được quy định như sau: b) Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố.Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm chức vụ chỉ huy đại đội, hải đội Dân quân tự vệ ; Tư lệnh Quân chủng Hải quân quyết định bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy hải đội tự vệ thuộc quyền quản lý.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/bo-nhiem-cac-chuc-vu-chi-huy-dan-quan-tu-ve-phan-2.html

Thích
goto top