KINH DOANH

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Chưa nói đến hiện thực hoá khát vọng thịnh vượng, chỉ riêng vượt 'bẫy thu nhập trung bình' đã là thách thức không nhỏ!

TRÍ THỨC TRẺ   19/09/2019 • 11:33

'Thế giới chúng ta đang sống thay đổi rất mau lẹ với nhiều diễn biến phức tạp', Bộ trưởng KHĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh tại Diễn đàn thường niên về Cải cách và Phát triển (VRDF 2019) sáng 19/9. Những điều này đang mang lại cả cơ hội lẫn thách thức cho những nước đang phát triển như Việt Nam.

Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong 30 năm, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.

Đến hết năm 2018, quy mô GDP Việt Nam đã đạt trên 250 tỷ USD, thuộc nhóm 45 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất thế giới, GDP bình quân đầu người đạt xấp xỉ 2.600 USD (nếu tính theo sức mua tương đường - PPP, quy mô GDP đạt trên 720 tỷ USD, bình quân đầu người đạt trên 7.600 USD)…

Việt Nam cũng đã mau chóng thúc thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng đổi mới sáng tạo; đón bắt, tiếp thu và ứng dụng những thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước.

Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm đổi mới, nhất là hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều cơ chế, chính sách xây dựng và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số... và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Nhưng bên cạnh những yếu tố thuận lợi và kết quả tích cực đã đạt được, Việt Nam phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, theo Bộ trưởng.

Việt Nam hiện là quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp, năng suất lao động của nền kinh tế chưa cao, năng lực cạnh tranh quốc tế của nền kinh tế nói chung và nhiều ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu chưa mạnh.

Nền kinh tế được vận hành theo cơ chế thị trường vẫn còn những khiếm khuyết cần phải hoàn thiện để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn lực và tính bền vững của phát triển.

TIN TÀI TRỢ

'Thế giới mà chúng ta đang sống đang thay đổi rất mau lẹ với nhiều diễn biến phức tạp, mức độ cạnh tranh kinh tế, thương mại toàn cầu ngày càng cao. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự xuất hiện của nhiều công nghệ chưa từng có đang làm thay đổi mạnh cách thức kinh doanh, vận hành nền kinh tế và doanh nghiệp. Các hình thái kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn ngày càng phổ biến', Bộ trưởng chỉ rõ.

Bối cảnh này mang lại cơ hội và cả thách thức cho những nước đang phát triển như Việt Nam, đòi hỏi các nước phải rất nhanh nhạy trong nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức, nếu không sẽ không bắt kịp xu thế phát triển của thời đại.

'Trong bối cảnh đó, chưa nói đến việc hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, chỉ riêng việc vượt qua 'bẫy thu nhập trung bình' đã là thách thức không nhỏ đối với nhiều nền kinh tế đang phát triển trong đó có Việt Nam', ông nhấn mạnh và cho rằng Việt Nam sẽ không thể thành công nếu không liên tục tìm tòi, sáng tạo, đổi mới tư duy, chủ động xây dựng cách thức phát triển nền kinh tế, đổi mới thể chế, cơ chế, chính sách.

'Hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng là một quá trình vận động không ngừng với nhiều cơ hội và thách thức', ông nói thêm.

Dự thảo Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam xác định một định hướng quan trọng về thể chế. Thứ nhất là hoàn tất quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập theo thông lệ quốc tế. Xây dựng, hoàn thiện, thử nghiệm khung khổ pháp lý cho các loại hình kinh doanh mới, kinh tế số, cung cấp dịch vụ công, quản lý và bảo vệ môi trường theo nguyên tắc thị trường.

Thứ hai là định hướng phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo nhấn mạnh việc lấy doanh nghiệp làm trung tâm, cho phép thực hiện cơ chế thử nghiệm chính sách mới, chấp nhận rủi ro cho việc triển khai và ứng dụng công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh doanh mới…

'Phải lựa chọn những ưu tiên gì để thực hiện, vì nguồn lực của chúng ta luôn có hạn? Và cần hành động thế nào?', theo Bộ trường chính là 2 câu hỏi lớn mà Việt Nam cần phải giải đáp nhằm đạt được những mục tiêu đề ra.

Theo T.Công/Trí thức trẻ

Link báo gốc: http://ttvn.vn/kinh-doanh/bo-truong-nguyen-chi-dung-chua-noi-den-hien-thuc-hoa-khat-vong-thinh-vuong-chi-rieng-vuot-bay-thu-nhap-trung-binh-da-la-thach-thuc-khong-nho-42019199105716272.htm

Thích

Tags: Nguyễn Chí Dũng | Bộ trưởng | thách thức | nền kinh tế | phát triển | đổi mới sáng tạo | thể chế | đổi mới | xây dựng | hoàn thiện

MỚI NHẤT

goto top