THỜI SỰ

Bồi dưỡng nguồn nhân lực cao trong Quân đội

Thứ Ba • 29/09/2020 • 13:37

Bồi dưỡng nguồn nhân lực cao trong quân đội là một trong những mục tiêu quan trọng đã đạt được trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011-2012.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/boi-duong-nguon-nhan-luc-cao-trong-quan-doi.html

Thích
goto top