Tags: CĐV Muangthong

Thái độ trái ngược này xuất hiện khá nhiều với những trường hợp cầu thủ ra nước ngoài thi đấu.

goto top