THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Cá sấu ngoạm nhầm chân đồng loại, cảnh tượng sau đó thật không thể tưởng tượng nổi!

Thứ Năm • 29/10/2020 • 20:00

Cá sấu không hổ danh là loài máu lạnh. Thật đáng sợ

Đất Việt Link Gốc:           Copy Link
http://gioitre.baodatviet.vn/ca-sau-ngoam-nham-chan-dong-loai-canh-tuong-sau-do-that-khong-the-tuong-tuong-noi-video-2468454.html

Thích
goto top