SIÊU HÀI

Các chị đi lấy chồng, nhớ lời em trai dặn đây này!

Thứ Hai • 13/08/2018 • 10:36

Các chị đi lấy chồng nhớ lời Cún dặn nè. Nghe em trai dặn dò chị mà thấy thương và nhớ vô cùng. Có ai giống vậy không?

Theo Đất Việt

Thích
goto top