THỜI SỰ

Các đơn vị tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ Sáu • 22/05/2020 • 18:09

Đảng bộ các đơn vị trong toàn quân đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở những kết quả đạt được, các Đảng bộ đã đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, sát với tình hình thực tế đơn vị và quá trình phát triển của xã hội.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/cac-don-vi-to-chuc-dai-hoi-dang-nhiem-ky-2020-2025.html

Thích
goto top