THỜI SỰ

Các trường Đại học khối C tại Hà Nội, TP.HCM và toàn quốc tuyển sinh năm 2020

INFONET   04/08/2020 • 21:17

Danh sách các trường Đại học khối C nổi tiếng tại Hà Nội, TP.HCM và toàn quốc tuyển sinh năm 2020 cho các ngành cụ thể dưới đây.

Các trường tuyển sinh khối C nổi tiếng như: Đại học Kiểm sát, Học viên An ninh nhân dân, Học viện Báo chí tuyên truyền, Đại học KH Xã hội và Nhân văn, Đại học Luật, Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Tòa án, Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị,…

Tham khảo danh sách các trường Đại học, Học viện tuyển sinh khối C năm 2020

Trường tuyển sinh khối C00: Văn, Sử, Địa

Các trường Đại học khối C00.

Trường tuyển sinh khối C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý

Các trường Đại học khối C01

Trường tuyển sinh khối C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học

Các trường tuyển sinh khối C02

Trường tuyển sinh khối C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Các trường tuyển sinh khối C03

Trường tuyển sinh khối C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý

Trường tuyển sinh khối C05: Ngữ văn, Vật lý, Hóa học

Trường tuyển sinh khối C06: Ngữ văn, Vật lý, Sinh học (đang cập nhật)

Trường tuyển sinh khối C07: Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử (đang cập nhật)

TIN TÀI TRỢ

Trường tuyển sinh khối C08: Ngữ văn, Hóa học, Sinh

Trường tuyển sinh khối C09: Ngữ văn, Vật lý, Địa lý

Trường tuyển sinh khối C10: Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử (đang cập nhật)

Trường tuyển sinh khối C12: Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử (đang cập nhật)

Trường tuyển sinh khối C13: Ngữ văn, Sinh học, Địa

Trường tuyển sinh khối C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân

Trường tuyển sinh khối C15: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

Trường tuyển sinh khối C16: Ngữ văn, Vật lý, Giáo dục công dân

Trường tuyển sinh khối C17: Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân

Trường tuyển sinh khối C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân

Trường tuyển sinh khối C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân

Theo Hải Đăng (th)/Infonet (Vietnamnet) Link Gốc:           Copy Link
https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/hoc-duong/cac-truong-dai-hoc-khoi-c-tai-ha-noi-tp-hcm-va-toan-quoc-tuyen-sinh-2020-260419.html

Thích

Tags: trường đại | Tuyển sinh | Ngữ văn | giáo dục | cập nhật | lịch sử | Học viện | hóa học | sinh học | đại học

MỚI NHẤT

goto top