THỜI SỰ

Các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư có thể sẽ phải thu phí

THỜI ĐẠI   23/09/2020 • 10:36

Bộ GTVT và các đơn vị liên quan đang nghiên cứu xây dựng đề án thu phí trên các tuyến đường cao tốc được đầu tư xây dựng bằng ngân sách nhà nước.

Các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư có thể sẽ phải thu phí - Ảnh minh hoạ

Bộ GTVT cho biết, việc thực hiện yêu cầu thu phí trên là triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính và Bộ GTVT xây dựng báo cáo của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung khoản phí sử dụng đường cao tốc thu qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo đúng quy định của Luật Phí và lệ phí.

TIN TÀI TRỢ

Bộ GTVT giao Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ VN nghiên cứu nội dung đề xuất của Bộ Tài chính về việc thu phí đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tiễn để phân tích, đánh giá và có ý kiến giải trình các nội dung đề xuất của Bộ Tài chính.

Văn bản của Bộ GTVT nêu: 'Viện Chiến lược chủ trì, Tổng cục Đường bộ VN phối hợp xây dựng đề án thu phí trên các tuyến đường đầu tư bằng ngân sách nhà nước, đặc biệt là một số dự án có yêu cầu cấp bách như đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, tuyến La Sơn - Túy Loan và 6 dự án thành phần đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; đề xuất với Bộ GTVT phương án triển khai thực hiện'.

Bộ cũng yêu cầu các Ban Quản lý dự án 7, Thăng Long và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Chiến lược, Tổng cục Đường bộ VN cung cấp hồ sơ dự án và chỉ đạo các đơn vị tư vấn dự án trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu về các dự án theo yêu cầu của Viện Chiến lược.

Các đơn vị như Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Đối tác công - tư, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Viện Chiến lược, Tổng cục Đường bộ VN trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Đề án.

Theo Bình An/Thời Đại Link Gốc:           Copy Link
https://thoidai.com.vn/cac-tuyen-cao-toc-do-nha-nuoc-dau-tu-co-the-se-phai-thu-phi-119114.html

Thích

Tags: thu phí | nhà nước | đường cao | xây dựng | Bộ GTVT | Viện Chiến | Tổng Cục | đường bộ | cao tốc | yêu cầu

MỚI NHẤT

goto top