QUÂN SỰ

Cách thức hoạt động tác chiến UAV tấn công tự sát IAI Harpy.

Thứ Bảy • 17/08/2019 • 15:09

Cách thức hoạt động tác chiến UAV tấn công tự sát IAI Harpy.

Theo Chỉ Nhàn, YOutube IAI/Trí thức trẻ

Thích
goto top