Tags: Cầu Muối

'Lần thứ hai lên Sài Gòn, tôi mang theo được 2 lít gạo, một chai mắm và một hũ chao' - Quyền Linh bật khóc nói.

goto top