Cháy lớn ở khu chợ có nhiều người Việt buôn bán tại Lào

28/07/2020 16:29

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chợ Ka rôn (thuộc huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào) nơi có nhiều tiểu thương tỉnh Quảng Trị buôn bán, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 14 tỷ đồng.

Theo NGUYỄN HOÀNG - KHÁNH CHÂU/Sài Gòn Giải phóng