QUÂN SỰ

Chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN   27/10/2020 • 15:55

Sáng 27-10, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức Hội nghị giao ban tháng 10-2020. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn; Trung tướng Ngô Minh Tiến; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đánh giá, trong tháng 10, BTTM đã tích cực, chủ động nghiên cứu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch; chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tham mưu kịp thời, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm; chỉ đạo diễn tập TQL-20 đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối. Trong tháng, BTTM cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện giai đoạn 2 năm 2020 cho các đối tượng theo chương trình, kế hoạch, trong điều kiện bình thường mới của phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch; hoàn chỉnh một số đề án, dự án; tổ chức ứng trực và tích cực, chủ động phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện triển khai hoạt động cứu hộ, cứu nạn đạt hiệu quả tốt; tích cực tham gia giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4… Hội nghị cũng đã xác định rõ 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và xác định các biện pháp tổ chức thực hiện trong tháng 11-2020.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, BTTM đã triển khai tích cực, chủ động, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong tháng 10, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đối với nhiệm vụ tháng 11, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị của BTTM cần xác định tốt các biện pháp, triển khai toàn diện các mặt công tác, trong đó chú trọng một số nội dung, như: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các đơn vị huấn luyện cho các đối tượng đúng tiến độ, đủ nội dung, thời gian theo chương trình, kế hoạch, bảo đảm an toàn, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra huấn luyện, nhất là huấn luyện đêm; chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi diễn tập vòng tổng hợp, kiểm tra bắn đạn thật súng bộ binh, hội thi, hội thao các cấp theo kế hoạch. Cùng với đó, BTTM tiếp tục tổ chức kiểm tra công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 'Mẫu mực, tiêu biểu', công tác triển khai và chấp hành 'Năm kỷ luật, kỷ cương 2020'; tăng cường hoạt động kiểm soát quân sự góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong quân đội; tổng hợp kết quả giáo dục-đào tạo năm 2020 và xây dựng phương hướng công tác tuyển sinh quân sự năm 2021. Đối với công tác cứu hộ, cứu nạn, phải tiếp tục duy trì nghiêm chế độ ứng trực ở các cấp; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống.

Theo Tin, ảnh: HOÀNG HÀ/Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chi-dao-toan-quan-hoan-thanh-toan-dien-cac-nhiem-vu-theo-ke-hoach-642133

Thích

Tags: nhiệm vụ | chỉ đạo | Hội nghị | công tác | tổ chức | cơ quan | triển khai | chủ động | tích cực | toàn diện

MỚI NHẤT

goto top