QUÂN SỰ

Chiếc phi cơ có thể nuốt trọn cường kích A-10 của Mỹ

Thứ Tư • 11/10/2017 • 14:45

C-5 Galaxy là máy bay vận tải quân sự lớn nhất của Không quân Mỹ, giữ vai trò xương sống trong các nhiệm vụ vận tải chiến lược.

Theo QS - Luyên NT

Thích
goto top